Orange Slovensko Slovak Telekom O2 Slovakia 4ka
Text aktivačnej SMS PSČ PSČ ROZ PSČ PSČ
Poslať na číslo 4488 4488 7003 4488
Jednorázová cena aktivácie 1 € 1 € 2 € 1 €
Cena mesačného poplatku 1 € 1 € 2 € 1 €

 

Ceny sú uvádzané s DPH. Cena za odoslanú prihlasovaciu aj odhlasovaciu SMS na číslo 4488 je 0 EUR pre Orange Slovensko, Slovak Telekom a 4ka, resp. ako štandardná SMS pri odoslaní na číslo 7003. Služba je spoplatnená cez spätnú prichádzajúcu SMS. V prípade aktivácie je služba aktívna okamžite. Pre deaktiváciu treba poslať SMS s textom STOP PSČ na príslušné krátke číslo. V prípade deaktivácie je služba deaktivovaná ku koncu mesiaca, v ktorom sa požiadavka vykonala.

Podrobnejšie informácie sú uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach.