Ako na to, aby som mohol používať SMS Rozhlas v mojej obci?

 • V prvom rade musí mať obec zriadený SMS Rozhlas
 • Musíte mať mobilný telefón so službami od niektorého zo slovenských mobilných operátorov
 • Následne sa môžete k odberu správ prihlásiť jednoduchou SMS správou viď aktivácia/ registrácia

Ako si môžem aktivovať službu SMS Rozhlas?

 • Pošlete SMS s príslušným textom na príslušné tzv. krátke číslo, kde tým textom je hlavne PSČ obce
Pre Orange, Slovak Telekom a 4ka:
 • text PSC na krátke číslo 4488, napríklad 94357 na 4488 pre aktiváciu SMS Rozhlasu v obci Kamenín
Pre O2:
 • text ROZ PSC na krátke číslo 7003, napríklad ROZ 94357 na 7003 pre aktiváciu SMS Rozhlasu v obci Kamenín

Ako viem, že mám službu úspešne aktivovanú?

 • Po úspešnej aktivácii príde zákazníkovi spätná SMS správa, ktorá mu túto skutočnosť potvrdí.

Koľko ma samotná aktivácia stojí?

Pre Orange, Slovak Telekom a 4ka:
 • 0 EUR odoslanie SMS na číslo 4488
 • 1 EUR s DPH aktivačný poplatok
 • 1 EUR s DPH mesačne štandardný pravidelný mesačný poplatok
Pre O2:
 • odoslanie SMS na číslo 7003 v cene štandardnej SMS
 • 2 EUR s DPH aktivačný poplatok
 • 2 EUR s DPH mesačne štandardný pravidelný mesačný poplatok

Koľko sms správ počas mesiaca dostanem?

 • Záleží to hlavne od obce, koľko počas mesiace pošle správ. Počet sa môže z mesiaca na mesiac líšiť, ale je to maximálne 15 správ za mesiac.

Ako služba funguje?

 • Obec má k dispozícii aplikáciu, z ktorej posiela na prihlásené telefónne čísla jednotlivé SMS hlásenia
 • Registrovaný/ aktivovaný odberateľ SMS hlásení má do mesiaca k dispozícii do 15 SMS
 • 1 mesiac = 1 kalendárny mesiac
 • Po skončení mesiaca bude služba automaticky predĺžená do ďalšieho mesiaca až do momentu, kým si zákazník službu neodhlási

Ako si ju môžem vypnúť?

 • Pošlete SMS s príslušným textom na príslušné tzv. krátke číslo, kde tým textom je STOP a PSČ obce
 • Služba sa automaticky deaktivuje ku koncu kalendárneho mesiace, v ktorom bola požiadavka na deaktiváciu zaslaná.
Pre Orange, Slovak Telekom a 4ka:
 • text STOP PSC na krátke číslo 4488, napríklad STOP 94357 na 4488 pre deaktiváciu SMS Rozhlasu v obci Kamenín
Pre O2:
 • text ROZ STOP PSC na krátke číslo 7003, napríklad ROZ STOP 94357 na 7003 pre deaktiváciu SMS Rozhlasu v obci Kamenín

Keď som si ju už vypol, môžem si ju po čase zapnúť znova?

 • áno

Môžem sa prihlásiť k odberu správ aj z inej obce?

 • Áno, môžete mať naraz aktivovaných viacero obcí a za každú potom platíte osobitne.

Príde mi hlásenie SMS Rozhlasu aj keď som v zahraničí?

 • áno

Môžem odoberať hlásenia aj v menšinovom jazyku?

 • Áno. Aktuálne je k dispozícii maďarská jazyková modifikácia. Pre aktiváciu platia nasledovné pravidlá:
 • Pošlete SMS s príslušným textom na príslušné tzv. krátke číslo, kde tým textom je hlavne PSČ obce a príznak M
Pre Orange, Slovak Telekom a 4ka:
 • text PSC M na krátke číslo 4488, napríklad 94357 M na 4488 pre aktiváciu SMS Rozhlasu v obci Kamenín
Pre O2:
 • text ROZ PSC M na krátke číslo 7003, napríklad ROZ 94357 M na 7003 pre aktiváciu SMS Rozhlasu v obci Kamenín